Algoritmi, 4. Izdaja


temeljne informacije o algoritmih in podatkovnih strukturah,
ki jih vsak resen programer mora vedeti


Učbenik. 

Algoritmi, 4. izdaja avtorjev Roberta Sedgewicka and Kevina Waynea (v izvirniku Algorithms, 4th Edition) povzame temeljne algoritme in podatkovne struktre, ki so danes v uporabi. Pri vsakem algoritmu, ki ga obravnavamo v knjigi, preučimo vpliv na delovanje končne aplikacije tako z znanstvenega vidika kot v inženirstvu in industriji. Učbenik je sestavljen iz šestih delov:

Spletna stran knjige. 

Branje knjige in brskanje po internetu sta dve različni aktivnosti: Ta spletna stran knjige je namenjena vam, medtem ko ste "na spletu" (npr. med programiranjem in brskanjem po internetu); učbenik je na voljo vam, kadar se učite novo snov ali jo utrjujete (npr. za izpit). Ta spletna stran vsebuje naslednje elemente:

Za študente:

Za inštruktorje:

Slovenski prevod: