MySQL Cluster postavitev v praksi

TitleMySQL Cluster postavitev v praksi
Publication TypeMiscellaneous
Year of Publication2014
AuthorsGostiša, D.
KeywordsCluster, gruče, MySQL, navodila, postavitev
Abstract

Navodila za postavitev MySQL Cluster gručnega sistema. Navodila opisujejo kako namestiti potrebno programsko opremo in kako nastaviti konfiguracijo.

URLhttp://lusy.fri.uni-lj.si/sites/lusy.fri.uni-lj.si/files/publications/gostisa-bober-mysqlcluster2014.pdf