LUSY - Laboratorij za vseprisotne sisteme

LUSY
Laboratorij za vseprisotne sisteme

Večna pot 113, R3.53
1000 Ljubljana
Tel: 014798200

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za računalništvo in informatiko

Večna pot 113
1000 Ljubljana