Predavanje: Mark Torok

V sredo, 5. junija 2013 ob 12:15 bo Mark Torok, doktorski študent Univerze Eötvös Loránd, predstavil svoje delo na področju povzporejanja zaporednih programov in delil svoje izkušnje podiplomskega študija na Madžarskem.