Projekt NAPOJ

Projekt NAPOJ – Načrtovanje poučevanja Algoritmov in Programiranja ter OrganizaciJa skupnosti, ki ga vodi Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko v sodelovanju z drugimi partnerji, je bil izbran na razpisu podjetja Google CS4HS (Computer Science for High School).

Cilj projekta je vzpostaviti skupnost učiteljev in profesorjev računalništva in informatike ter jih opremiti s potrebnimi gradivi in orodji s poudarkom na poučevanju programiranja. Aktivno delovanje skupnosti bodo spodbujali predvsem »mojstri učitelji« in sicer preko regijskih usposabljanj in srečanj v živo. Za delovanje skupnosti bomo uporabili spletno učilnico na portalu SIO, kjer bodo učne priprave s primeri, forumi ter druga orodja za sodelovalno delo https://skupnost.sio.si/course/view.php?id=9376.

 

Vsebina projekta sledi pred kratkim izdanemu učbeniku »Računalništvo in informatika 1, E-učbenik za informatiko v gimnaziji« (izdale so ga sestrske fakultete UL FRI, UM FERI in UP FAMNIT), dostopen na http://lusy.fri.uni-lj.si/ucbenik. Poudarek bo na poučevanju programiranja, zato bomo uporabili še okolje »Projekt TOMO« (razvili so ga na UL FMF), dostopen na https://www.projekt-tomo.si, v katerem bo zbirka nalog z možnostjo preverjanja pravilnosti delovanja pripravljenih rešitev.

 

Vabimo vas k sodelovanju v projektu. Več o dejavnostih v okviru projekta si lahko preberete v priponkah, kjer se nahaja tudi prijavnica. Predlagate lahko tudi svojega »mojstra učitelja«. Podpisane prijavnice v elektronski obliki (skenirane) posredujte po e-pošti na naslov cs4hs@lusy.fri.uni-lj.si.

Projekt je namenjen vsem profesorjem s področja računalništva in informatike in predstavlja priložnost in izziv vsem, da nadgradijo raven svojih strokovnih in pedagoških kompetenc ter prispevajo k dvigu ravni znanja dijakov v Sloveniji ter posledično v Evropi in svetu.

Vprašanja lahko posredujete po e-pošti cs4hs@lusy.fri.uni-lj.si.

 

Priloge o projektu NAPOJ Dopisa za regionalne delavnice