seminar

LALGinar: Model-based testing for reactive systems. Intelligent approaches.

V petek,  9. maja, ob 11:00 bo v LALG Annamária Szenkovits, gostujoča doktorska študentka v našem laboratoriju, imela predstavitev.

Povzetek:

Model-based testing for reactive systems. Intelligent approaches.

Miklós Krész - 62. seminar FRI: Dynamic network mining and business intelligence

V torek, 24. aprila 2014 ob 12.15 bo v PR-08 potekal 62. seminar FRI. Tokrat bo vabljeni gost dr. Miklós Krész iz univerze v Szegedu, Madžarska.

Seminar: Alejandro López-Ortiz - Multi-Pivot Quicksort: Theory and Experiments

V sredo, 19. marca 2014 ob 13:15 bo v P3 potekal Seminar FRI z naslovom Multi-Pivot Quicksort: Theory and Experiments. Predaval bo Alejandro López-Ortiz iz Univerze v Waterlooju, Kanada.

Predstavitev: Daniela Maftuleac - Shortest path problem in rectangular complexes of global non-positive curvature

Gostujoča raziskovalka na Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za računalništvo in informatiko, Daniela Maftuleac,  bo imela predstavitev z naslovom "Shortest path problem in rectangular complexes of global non-positive curvature". Seminar bo v četrtek, 13. marca 2014 ob 12:15 v učlilnici Plemljev Seminar na FMF, Jadranska 19.

Vljudno vabljeni!

Predavanje: Mark Torok

V sredo, 5. junija 2013 ob 12:15 bo Mark Torok, doktorski študent Univerze Eötvös Loránd, predstavil svoje delo na področju povzporejanja zaporednih programov in delil svoje izkušnje podiplomskega študija na Madžarskem.

Predavanje: Merklovo drevo (Merkle tree)

V ponedeljek, 27. maja ob 13h bo Andrej Tolič v prostorih LUSY na Jadranski 21 predstavil Merklova drevesa (Merkle tree). Ralph Merkle jih je predstavil leta 1987 kot način učinkovitejše uporabe Lamport-ovih enkratnih podpisov, danes pa se uporabljajo med drugim tudi za hitro preverjanje integritete velike količine podatkov.

Predavanje: Vzporedno izvajanje podatkovno-pretočnih grafov

V ponedeljek, 20. maja, ob 13h bo Andrej Bukošek v prostorih LUSY na kratko predstavil, kaj dela za diplomsko nalogo.

Opisal bo sistem za vzporedno izvajanje podatkovno-pretočnih (ang. data-flow) grafov, namenski programski jezik za pisanje operacij v takih grafih in nekaj praktičnih primerov uporabe takega sistema (filmsko kompozitiranje, 3D animacija).

Predavanje: Nadzor in SLA (Service Level Agreement)

V ponedeljek, 13. maja ob 13h bo Andrej Tolič v prostorih LUSY na Jadranski 21 predstavil nadzor storitev, ki jih nudi računalniški sistem, in posledično uporabo tako pridobljenih podatkov za pripravo in spremljanje SLA - pogodbe med ponudnikom in uporabnikom storitve o kvaliteti le-te. Na primeru iz industrije si bomo pogledali konkretne storitve in metrike, ki jih pri njih spremljamo. Nato bomo predstavili SLA in povezavo med nadzorom in SLA.

Predavanje: Hitrejši način za izračun vzorčne entropije

V ponedeljek, 6. 5. 2013 je v LEM Gašper Fele-Žorž predstavil hitro metodo za izračun vzorčne entropije, ki jo je bil razvil v okviru doktorske disertacije.

Predavanje: Ukkonenov algoritem za hitro gradnjo priponskih dreves

V petek, 26. aprila ob 14h bo doktorski študent Matevž Jekovec v prostorih LUSY na Jadranski 21 predstavil Ukkonenov algoritem za hitro gradnjo priponskih dreves [1]. Algoritem je poseben, ker v linearnem času zgradi priponsko drevo n pripon v skupni dolžini n^2/2 znakov. Čeprav zaradi slabe izrabe lokalnosti pomnilnika deluje počasneje od modernih algoritmov za gradnjo priponskih dreves (npr.

Subscribe to RSS - seminar