APS2 2015 - Zvočni posnetki predavanj v zapisu MP3

Vsa predavanja v eni datoteki .zip.

2. teden (slovar, drevesa)
1 2 3

3. teden (preskočni seznam, razpršene tabele)
1 2

5. teden (bloomov filter, disjunktne množice)
1

6. teden (binomska kopica, rang, izbira)
1 2 3

7. teden (iskanje k-tega elementa, dinamično programiranje)
1 2

9. teden (črke, besede, besedila)
1 2

11. teden (priponsko drevo, priponsko polje, BWT)
1 2 3

12. teden (grafi, najmanjše vpeto drevo, največji pretoki)
1 2

13. teden (iskanje najkrajših poti)
1 2

14. teden (NP, trgovski potnik, MAX 3-SAT)
1 2 3

15. teden (naključnostni, genetski algoritmi)
1 2 3

Zahvala gre študentu Martinu Šiškoviču.