Raziskave in projekti

Obdelava nestrukturiranih besedil

Izobraževanje

Tekmovanja ACM

Raziskovalna zaključna dela

  • EkoBuMDesign - sistem za prodajo pohištva s pomočjo mobilnih tehnologij. Sistm vključuje aplikacijo Android, spletni strežnik in spletno stran.