Prvi mojstri učitelji v Sloveniji

Submitted by NatasaMori on Mon, 09/19/2016 - 09:14

Člani laboratorija LUSY s kolegoma iz FMF in Gimnazije Bežigrad smo konec avgusta v okviru projekta NAPOJ organizirali in izpeljali delavnico za tako imenovane mojstre učitelje (v Angliji take učitelje imenujejo master teachers). Na izjemno aktivni in živahni delavnici so mojstri učitelji naredili in pripravili gradiva za poučevanje osnov programiranja, ki bodo predstavljena vsem slovenskim učiteljem. 

Projekt NAPOJ – Načrtovanje poučevanja Algoritmov in Programiranja ter OrganizaciJa skupnosti (CS4HS - Computer Science for High School), ki ga vodi Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko v sodelovanju z drugimi partnerji, vključno z MIZŠ, je bil izbran na razpisu podjetja Google. Cilj projekta je vzpostaviti skupnost profesorjev računalništva in informatike ter jih opremiti s potrebnimi gradivi in orodji s poudarkom na poučevanju programiranja.

V Sloveniji imamo 14 mojstrov učiteljev, ki geografsko pokrivajo celotno Slovenijo. Razdeljeni so v štiri geografska območja (zahodno, severno, vzhodno in osrednje), kjer bodo organizirali regionalna srečanja za lokalne učitelje.

Vsebina projekta sledi pred kratkim izdanemu učbeniku »Računalništvo in informatika 1, E-učbenik za informatiko v gimnaziji« (izdale so ga sestrske fakultete UL FRI, UM FERI in UP FAMNIT). Poudarek je na poučevanju programiranja, zato je uporabljeno še okolje »Projekt TOMO« (razvili so ga na UL FMF), v katerem je zbirka nalog z možnostjo preverjanja pravilnosti delovanja pripravljenih rešitev.