Računalniške komunikacije in omrežja

VSEBINA PREDAVANJ

1. Uvod
2. XML
3. Fizična plast
4. Povezavna plast
5. Omrežna plast
6. IPv6
7. TCP, UDP in NAT
8. Vtiči
9. Kriptografija
10. SSL/TLS
11. Aplikacijska plast 1
12. Aplikacijska plast 2

1. UVOD

Predavanje 1 (prosojnice, video posnetki)

Vaje 1 (video posnetki)

 

​2. XML

Predavanje 2 (video posnetki)

Vaje 2 (video posnetki)

 

​3. FIZIČNA PLAST

Predavanje 3 (prosojnice, video posnetki)

Vaje 3 (video posnetki)

 

​4. POVEZAVNA PLAST

Predavanje 4 (prosojnice, video posnetki)

Vaje 4 (video posnetki)

 

5. OMREŽNA PLAST

Predavanje 5 (prosojnice, video posnetki)

Vaje 5 (video posnetki)

 

6. IPv6

Predavanje 6 (prosojnice, video posnetki)

Vaje 6 (video posnetki)

 

7. TCP, UDP in NAT

Predavanje 7 (prosojnice, video posnetki)

Vaje 7 (video posnetki)

 

8. VTIČI

Predavanje 8 (video posnetki)

Vaje 8 (video posnetki)

 

9. KRIPTOGRAFIJA

Predavanje 9 (video posnetki)

Vaje 9 (video posnetki)

 

10. SSL/TLS

Predavanje 10 (prosojnice, video posnetki)

Vaje 10 (video posnetki)

 

11. APLIKACIJSKA PLAST 1

Predavanje 11 (prosojnice, video posnetki)

Vaje 11 (video posnetki)

 

12. APLIKACIJSKA PLAST 2

Predavanje 12 (video posnetki)

Vaje 12 (video posnetki)