Slovenski prevod knjige Open data structures

Submitted by mjekovec on Mon, 10/07/2013 - 15:00

V sklopu predmetov Algoritmi in podatkovne strukture 2 na VSŠ UL-FRI in Podatkovne strukture in algoritmi na UP-FAMNIT smo v tem šolskem letu začeli s slovenskim prevodom prosto-dostopnega učbenika Open data structures, avtorja Pata Morina, Univerza Carleton, Ottowa.

Učbenik pokriva izvedbo in analizo podatkovnih struktur za zaporedja (seznami), vrste, vrste s prednostjo, neurejene in urejene slovarje in grafe.

V knjigi predstavljene podatkovne strukture so sklad, vrste, vrste s prednostjo in sezname, izvedene kot polje in povezan seznam; prostorsko učinkovite izvedbe seznamov; preskočni seznami; razpršene tabele in zgoščevalne funkcije; dvojiška iskalna drevesa z naključno urejenimi drevesi, grešnimi kozli in rdeče-črnimi drevesi; številsko iskanje z dvojiškimi številskimi drevesi, x-hitrimi in y-hitrimi številskimi drevesi; kopice, vključno z dvojiškimi in naključno taljivimi kopicami; grafi, predstavljeni z matriko in s seznamom sosednosti; in B-drevesa.

Vse podatkovne strukture v knjigi so hitre, praktične in imajo dokazano dobre čase izvajanja. Vse podatkovne strukture so formalno analizirane in izvedene v Javi in C++. Javanske izvedenke imajo izvedene vmesnike iz Java Collections Framework.

Knjiga in spremljajoča izvorna koda je prosto dostopna (prosto dostopna in brezplačna), izdana pod licenco Creative Commons Attributions. Uporabniki imajo pravico do kopiranja, distribucije, uporabe in prilagoditve besedila in izvorne kode tudi v komercialne namene. Izvorna koda knjige v LaTeX in Javi/C++ ter skripte, potrebne za gradnjo, so na voljo.

K prevodu vabimo vse, ki menite, da bi kakovostni slovenski učbenik s področja podatkovnih struktur in algoritmov prispeval k učinkovitejšemu poučevanju tovrstne snovi.