Zagovor diplomskih nalog

Submitted by mjekovec on Thu, 05/22/2014 - 10:48

V torek, 27. maja 2014 ob 10:15h bo v diplomski sobi P11 na Tržaški 25 zagovor diplomskih nalog naših študentov:

  • Matjaž Čepar: Razširitve CMS z lastnimi moduli
  • Dean Gostiša: Visoko razpoložljiv tekmovalni sistem v oblaku za tekmovanje Bober - CaaS