LALGinar: Matevž Jekovec - Učinkovita gradnja priponskih dreves