Samodejni telegraf

Zadnja naloga pri projektu Morsejeve kode bo izdelava Malininega samodejnega telegrafa. Na preizkusno ploščico boš, kot v prejšnji nalogi, dodal/-a brenčač in LED diodo ter sprogramiral/-a program, ki bo samodejno začel oddajati sporočilo, ki ga boš vnesel/-a.

Strojna oprema

 • 1 Malina
 • 1 preizkusna ploščica (angl. breadboard)
 • 1 zatič oblike T s kablom (angl. T-cobbler with breakout cable)
 • 1 LED dioda
 • 1 upor 330 Ω
 • 1 aktivni brenčač (angl. active buzzer)
 • vtične žičke moški-moški (angl. jumper wire male-to-male)

Programska oprema

 • Python 3 (prednameščen na Raspbianu)
 • Pythonov modul gpiozero (prednameščen na Raspbianu)

Navodila

 1. Poveži Malinine GPIO nožice in preizkusno ploščico s pomočjo T-zatiča in kabla.
 2. Poveži LED diodo z nožico GND in nožico GPIO 27 (glej zavihek Vezje).
 3. Poveži aktivni brenčač z nožico GND in nožico GPIO 4 (glej zavihek Vezje).
 4. Odpri IDLE in ustvari novo datoteko tako, da klikneš File > New file.
 5. Shrani novo datoteko tako, da klikneš File > Save. Datoteki daj ime telegraf4.py.
 6. V datoteko telegraf4.py vnesi kodo z zavihka Koda.
 7. Shrani kodo s Ctrl+S in jo nato zaženi s F5.
 8. Ob pritisku na gumb bi moral/-a zaslišati zvoke brenčača in videti prižgano LED diodo.


# encoding: utf-8
import gpiozero
import time

def prizgi():
  aldis.on()
  zvok.on()

def ugasni():
  aldis.off()
  zvok.off()

def oddaj(zaporedje):
  for znak in zaporedje:
    prizgi()
    if znak == '.':
      time.sleep(enota)
    if znak == '-':
      time.sleep(3 * enota)
    ugasni()
    time.sleep(enota)

zvok = gpiozero.Buzzer(4)
aldis = gpiozero.LED(27)

enota = 0.1 # privzeta enota je desetinka sekunde

abeceda = {
  'A': '.-',   'B': '-...',  'C': '-.-.',
  'D': '-..',  'E': '.',   'F': '..-.',
  'G': '--.',  'H': '....',  'I': '..',
  'J': '.---',  'K': '-.-',  'L': '.-..',
  'M': '--',   'N': '-.',   'O': '---',
  'P': '.--.',  'Q': '--.-',  'R': '.-.',
  'S': '...',  'T': '-',   'U': '..-',
  'V': '...-',  'W': '.--',  'X': '-..-',
  'Y': '-.--',  'Z': '--..',  '0': '-----',
  '1': '.----', '2': '..---', '3': '...--',
  '4': '....-', '5': '.....', '6': '-....',
  '7': '--...', '8': '---..', '9': '----.'
}

sporocilo = input('Vnesi sporočilo:').upper()
sporocilo = sporocilo.replace('Č', 'C')
sporocilo = sporocilo.replace('Š', 'S')
sporocilo = sporocilo.replace('Ž', 'Z')

for znak in sporocilo:
  if znak in 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789 ':
    if znak == ' ':
      time.sleep(7 * enota)
    else:
      oddaj(abeceda[znak])
      time.sleep(2 * enota)

Izvorna koda