Povzetek

Komuniciranje

Spoznal(-a) si kako za zapis podatkov v dvojiški obliki uporabimo različne vrste kodiranja in kako podatke stisnemo.

Izvajanje programa

Naučil(-a) si se napisati program, v njem najti morebitne napake in jih popraviti ter program izvesti.


Pogojni stavki

Naučil(-a) si se uporabljati pogojne stavke in ustrezne pogoje za usmerjanje izvajanja programa.

Zanke

Naučil(-a) si se uporabljati zanke za ponavljanje oziroma večkratno izvajanje določenih delov programa.


Tabele

Naučil(-a) si se uporabljati tabele, ki jih uporabljaš za shranjevanje več vrednosti v eni spremenljivki.

Funkcije

Naučil(-a) si se uporabljati funkcije, ki jih lahko uporabiš pisanje za preglednejših programov.


Nizi

Spoznal(-a) si niz, kot zaporedje posameznih znakov in se naučil(-a) nize uporabljati.