Seznam projektov in dejavnosti

Dejavnost Projekt Osnove Vejitve Zanke Tabele Funkcije Nizi Navezave
Utripajoča luč Prometna signalizacija           komuniciranje, vrste in oblike komuniciranja
Vozila na njuni vožnji Prometna signalizacija           komuniciranje, vrste in oblike komuniciranja
Signalizacija na gradbišču Prometna signalizacija           komuniciranje, vrste in oblike komuniciranja
Semafor za pešce Prometna signalizacija           komuniciranje, vrste in oblike komuniciranja
Semafor za avtomobile Prometna signalizacija           komuniciranje, vrste in oblike komuniciranja
Semafor za pešce in avtomobile Prometna signalizacija           komuniciranje, vrste in oblike komuniciranja
Semafor z gumbom za slepe Prometna signalizacija       komuniciranje, vrste in oblike komuniciranja
Cestna razsvetljava Prometna signalizacija         komuniciranje, vrste in oblike komuniciranja
Hišni zvonec Glasbena skrinjica         zapis zvoka v računalniku, formati zvočnih datotek
Malinini bobni Glasbena skrinjica         zapis zvoka v računalniku, formati zvočnih datotek
Izdelava ksilofona Glasbena skrinjica         zapis zvoka v računalniku, formati zvočnih datotek
Malinin telegraf Morsejeva koda         kodiranje podatkov, stiskanje podatkov z izgubami in brez izgub, Huffmanova koda
Malinin aldis telegraf Morsejeva koda       kodiranje podatkov, stiskanje podatkov z izgubami in brez izgub, Huffmanova koda
SOS oddajnik Morsejeva koda   kodiranje podatkov, stiskanje podatkov z izgubami in brez izgub, Huffmanova koda
Samodejni telegraf Morsejeva koda kodiranje podatkov, stiskanje podatkov z izgubami in brez izgub, Huffmanova koda
Naključno zaporedje prižiganja diod Igra Simon         generator naključnih števil in naključna števila
Zvočni učinki, LED diode in gumbi Igra Simon       generator naključnih števil in naključna števila
4-številčni 7-segmentni prikazovalnik Igra Simon         generator naključnih števil in naključna števila
Igra Simon Igra Simon   generator naključnih števil in naključna števila
Razumevanje delovanja programa           zanka, delovanje zanke