kpov

Matej Grom - vabljeno predavanje KPOV

Submitted by polz on Fri, 11/28/2014 - 14:12

V ponedeljek, 1.12. bomo pri predavanjih gostili gosta mag. Mateja Groma. Vabljeni!

On Monday, December 1st we will host Matej Grom, MSc. Welcome!

mag. Matej Grom, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko

IT infrastruktura UL FRI

V uvodnem delu bo predstavljena celotna infrastruktura, ki jo uporablja FRI na relaciji Arnes : Univerza v Ljubljani : FRI : Laboratoriji. Podrobneje bodo predstavljene mrežne povezave, upravljanje identitet in kje se lovijo posamezni varnostni incidenti.

V drugem delu bo pregledno predstavljena fizična in logična topologija omrežja FRI, kaj od tega je dostopno študentom in kaj postane dostopno, ko postanete sodelavci laboratorijev. Skozi razgovor bomo tudi identificirali probleme, ki jih imajo študenti pri uporabi infrastrukture in morebitne rešitve ter sankcije pri zlorabah.

Za konec bo kratko predstavljena topologija konfiguracije strojne opreme FRI v virtualiziranem okolju, možen pa bo tudi ogled v podatkovnem centru FRI.

Tags