Tabele

Včasih potrebujemo veliko množico spremenljivk – na primer rezultate atletskega tekmovanja za celotno šolo ali pa imena in priimke vseh prijateljev na Facebooku. Namesto da za vsak podatek definiramo ločeno spremenljivko, lahko množico podatkov s sorodnim pomenom shranimo v tabelo ter tako pridobimo možnost enostavnega dostopa in obdelave podatkov.


Pri/po tej učni enoti boš:

  • spoznal(-a) tabelo kot primer zapisa večih podatkov enake oblike,
  • znal(-a) uporabljati tabelo.
Pišek

Prvi primer je polica, na kateri je vsaka kravata v svojem predalčku. Drugi primer so dijaške omarice, pri katerih ima vsak dijak svojo omarico.
Oboje si lahko predstavljamo kot tabelo.