Osnovni koncepti programiranja

Računalnik je sam po sebi dolgočasna in neumna škatla. Če ga želimo pripraviti do tega, da počne kaj koristnega in zanimivega, mu moramo posredovati zaporedje navodil, imenovano program. Ker programe pišemo v programskih jezikih, bomo v tej učni enoti enega od njih pričeli spoznavati. Skozi igro z interaktivnim okoljem se bomo mimogrede seznanili z osnovnimi pojmi programiranja.


Pri/po tej učni enoti boš:

  • spoznal(-a) slikovni programski jezik,
  • razumel(-a) razliko med prevajalnikom in tolmačem,
  • spoznal(-a) pojme spremenljivka, izraz in prireditev vrednosti,
  • znal(-a) uporabljati tolmač, ki je vgrajen v učbenik,
  • znal(-a) napisati preprost program.
Pišek

Tudi pralni stroj vsebuje računalnik, ki ga programiramo, ko izbiramo različne nastavitve pranja.