PROGRAMIRANJE Z DELČKI
E-učbenik za uvod v programiranje

Avtorji:
Gregor Anželj, dr. Janez Brank, dr. Andrej Brodnik, dr. Luka Fürst, mag. Matija Lokar

Urednik: dr. Andrej Brodnik

Slikovno gradivo:
Gregor Anželj, Andrej Brodnik, Devin Cook, Flickr, Luka Fürst, Joseph Gill, Google Developers, Thomas Karp, Pixabay, PublicDomainPictures, Python Software Foundation, Nota Razi, Sara, Wikimedia, Wikipedia

Strokovni pregled: dr. Matej Črepinšek, Romana Zver
Konzulentski pregled: Radovan Krajnc
Jezikovni pregled: Lenart Jerabek
Oblikovanje vmesnika: Gregor Anželj
Oblikovanje naslovnice: Gregor Anželj

Priprava interaktivnosti: Gregor Anželj

http://lusy.fri.uni-lj.si/ucbenik/

Kataložni zapis o publikaciji (CIP) pripravili v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani

COBISS.SI-ID=296343808

ISBN 978-961-6209-99-1 (html) UL FRI
ISBN 978-961-286-192-6 (html) UM

Izdale in založile:
Založba Fakultete za računalništvo in informatiko,
Univerza v Ljubljani,
Večna pot 113, SI-1000 Ljubljana (zanjo: prof. dr. Bojan Orel)
Glavni urednik in vodja založbe: prof. dr. Franc Solina
Ljubljana, 2018

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko,
Univerza v Mariboru (izdajatelj),
Koroška cesta 46, SI-2000 Maribor (zanjo: prof. dr. Borut Žalik)
Glavni urednik: dr. Matej Črepinšek
Univerzitetna založba Univerze v Mariboru (založnik)
Vodja založbe: mag. Dunja Legat
Maribor, 2018