Zanke

Zanka je del programa, ki ga računalnik izvede večkrat zaporedoma. Uporabljamo jo v primerih, ko hočemo večkrat izvesti enake (ali vsaj podobne) operacije; na primer če hočemo nekaj narediti z vsakim členom nekega zaporedja, z vsakim številom z nekega območja in podobno. Delovanje zanke nadziramo tako, da predpišemo ustavitveni pogoj (zanka se konča, ko je ta pogoj izpolnjen), ogledali pa si bomo tudi mehanizme za predčasni izhod iz zanke.


Pri/po tej učni enoti boš:

  • znal(-a) zapisati zaporedje ponavljajočih se stavkov z uporabo zanke.
Pišek

Vsako oblačilo iz škafa stresi, raztegni in obesi na vrv za sušenje perila.
To je samo eden izmed primerov uporabe zanke v resničnem življenju. Zagotovo pa jih lahko najdemo še precej več.