Nizi

Z računalnikom želimo včasih obdelovati podatke, ki jih sestavljajo znaki, besede, besedila in podobno. Takrat pridejo prav nizi; niz je podatkovni tip, pri katerem posamezno vrednost sestavlja zaporedje osnovnih elementov, ki jim pravimo znaki. Posamezni znak je lahko črka, števka, presledek ali še marsikaj drugega. Ogledali si bomo pogoste operacije na nizih, med drugim spreminjanje nizov, urejanje, iskanje podnizov. Nizi pridejo prav tudi pri branju vhodnih podatkov in izpisu rezultatov.


Pri/po tej učni enoti boš:

  • spoznal(-a) nize kot zaporedje znakov,
  • znal(-a) sestaviti in izvajati operacije na nizih.
Pišek

Niz je sestavljen iz zaporedja osnovnih elementov, ki jim pravimo znaki.
Primer uporabe v resničnem življenju je npr. naslov osebe iz katerega želimo izluščiti kraj oz. mesto (to je t.i. podniz).