Viri

1221 Osnovni koncepti programiranja

1222 Izdelava samostojnih programov in pogojni stavki

 • Fotografija: Winter clothes (James DeMers)
 • Slika: Girl Cycling in Paris (Karen Arnold)
 • Diagram: Izračun cene vstopnice (Luka Fürst)
 • Vse slike izvorne kode (Gregor Anželj)

1223 Zanke

 • Fotografija: Clothes line (Michael Püngel)
 • Vse slike izvorne kode (Gregor Anželj)

1224 Tabele

 • Fotografija: Ties (Michal Jarmoluk)
 • Vse slike izvorne kode (Gregor Anželj)

1225 Funkcije

 • Fotografija: Folded clothes (Alison Krejci)
 • Slika: KochFlake (W. Xavier Snelgrove)
 • Vse slike izvorne kode (Gregor Anželj)

1226 Nizi

 • Fotografija: Wood cubes (Michael Schwarzenberger)
 • Vse slike izvorne kode (Gregor Anželj)