Program in pogojni stavki

V prejšnji učni enoti smo pisali in izvajali posamezne stavke, v tej pa jih bomo združili v samostojen program. Naučili se bomo, kako se s programom »pogovarjamo« – kako mu posredujemo podatke in kako nam program prikaže rezultate. Spoznali bomo tudi pogojne stavke, s katerimi lahko računalniku sporočimo, naj določen del programa izvede, samo če je izpolnjen določen pogoj.


Pri/po tej učni enoti boš:

  • znal(-a) program shraniti v datoteko in ga nato izvesti,
  • znal(-a) podatke prebrati s tipkovnice ter jih zapisati na zaslon,
  • uporabljal(-a) pogojne stavke z logičnimi izrazi,
  • znal(-a) slediti izvajanju programa z uporabo vmesnih izpisov.
Pišek

Če je zunaj mrzlo in sneži, potem obleci šal, kapo in rokavice. Če dežuje, obleci dežni plašč, sicer pa jopico.
S takšnimi in podobnimi vprašanji se srečujemo vsakodnevno. Morda se ne zavedamo, da gre pri tem v bistvu za pogojne stavke.