Funkcije

Funkcija je del programa (skupina stavkov), ki smo mu dali neko ime in ga lahko po tem imenu od drugod v programu »pokličemo«, torej od računalnika zahtevamo, naj izvede stavke, ki tvorijo funkcijo. Na ta način lahko problem, ki ga rešujemo, razdelimo na manjše podprobleme in vsakega rešimo s funkcijo, ki jo potem pokličemo, ko jo potrebujemo pri reševanju glavnega problema. Program tako razdelimo na manjše enote, zaradi česar ga je lažje pisati, testirati in vzdrževati.


Pri/po tej učni enoti boš:

  • spoznal(-a) funkcijo, ki omogoča enkraten zapis postopka in njegovo večkratno uporabo,
  • znal(-a) sestaviti in uporabiti funkcijo,
  • znal(-a) podati funkciji parametre in od nje pridobiti rezultat.
Pišek

Želimo zložiti perilo, vendar je treba vsako vrsto oblačila (npr. hlače, majice, nogavice) zložiti malce drugače. Zlaganje vseh oblačil lahko razbijemo na manjše probleme (kako zložiti hlače, kako zložiti majico itd.).
To predstavlja uporabo funkcij pri reševanju danega problema.