Povzetek

Za ponovitev učne snovi najprej navedi definicijo pojma, nato s klikom pojma preveri svoj odgovor.

Bajt

Pomnilniška beseda dolžine 8 bitov.

Glavni pomnilnik

Pomnilnik, v katerem računalnik hrani program in podatke, ki jih potrebuje oz. ustvari med izvajanjem programa.

Lokalnost pom. dostopov

Pojav, da so naslovi v pomnilniku, do katerih dostopa računalnik, blizu eden drugega in da se isti naslovi v kratkem času večkrat pojavljajo.

Pomnilniška beseda

Najmanjše število bitov, ki ima svoj naslov. V pomnilniku ne moremo dostopati do manjšega števila bitov, kot je ena pomnilniška beseda.

Pomnilniška hierarhija

Ureditev pomnilniških naprav v več med seboj povezanih nivojev s ciljem, da bi bil velik, počasen pomnilnik videti skoraj tako kot hiter, majhen predpomnilnik.

Pomnilniški dostop

Branje iz pomnilnika ali zapisovanje vanj.

Predpomnilnik

Majhen in hiter pomnilnik ob centralni procesni enoti.

Trdi disk

Elektromehanska naprava za trajno hrambo podatkov, ki podatke hrani na magnetnih diskih.