Naslovi in naslavljanje v internetu

Sedaj, ko vemo, kako so naprave med seboj povezane, je čas, da se vprašamo, kako se lahko v množici podatkov na internetu ustrezni podatki prenesejo v ustrezno napravo? V svetu brez računalnikov za razpošiljanje podatkov skrbi pošta. Zato ima vsak od nas svoj naslov. Spoznali bomo, da podobno velja tudi za naprave v računalniškem omrežju. Videli bomo, za kakšne naslove gre, kako lahko prepoznamo različne naslove naprave in kako lahko nepridipravi zlorabijo naslov za nečedne posle.


Pri/po tej učni enoti boš:

  • spoznal(-a) pojem in vlogo naslova naprave v internetu,
  • spoznal(-a) način prestrezanja paketov v internetu.
Učne priprave

Vsaka naprava v omrežju ima svoj naslov, podobno kot se v svetu brez računalnikov uporablja poštni naslov.