Osnovni pojmi algoritmike

Napisali smo že precej programov, v tej učni enoti pa bomo videli, da je program samo eden od načinov za zapis algoritma – postopka za rešitev določenega problema s pomočjo računalnika. Spoznali bomo, da mora vsak dober algoritem pravilno reševati zastavljeni problem in da se mora pri vsakem veljavnem naboru vhodnih podatkov ustaviti, kar pomeni, da mora zaustaviti svoje izvajanje. Žal pa teh dveh lastnosti, ki se zdita samoumevni, ni tako enostavno zagotoviti.


Pri/po tej učni enoti boš:

  • spoznal(-a) pojme abstrakcija, problem in primerek problema,
  • znal(-a) rešitev problema izraziti na različne formalne načine.
Učne priprave Projekt Tomo

Postopek ravnanja z oblačilom (pranje, likanje, sušenje) lahko nekomu opišemo v naravnem jeziku ali pa z uporabo dogovorjenih simbolov.
Podobno lahko algoritem zapišemo z uporabo naravnega jezika, psevdokode, diagrama poteka ali kot program/funkcijo v programskem jeziku.