Vplivi informacijskih tehnologij na posameznika

V sodobni informacijski družbi smo obdani z informacijsko tehnologijo. Novi načini dela, izobraževanja in druženja nas spodbujajo k stalni in intenzivni uporabi prenosnikov, telefonov in spleta. Kakšni poklici so se opravljali v preteklosti in kakšni se opravljajo danes? Razvoj informacijske tehnologije je bistveno spremenil tudi strukturo poklicev in pomen ustrezne izobrazbe.

Prek družabnih omrežij naivno sporočamo svoje misli in doživetja ter pošiljamo posnetke znancev ali naključnih mimoidočih. Ali si se kdaj vprašal(-a), kje se ti podatki shranijo, kdo vse jih lahko vidi, in če jih boš lahko kadarkoli trajno zbrisal(-a)? Ali obstaja digitalna pozaba? Si kdaj pomislil(-a), da ta imenitna vseprisotna tehnologija lahko povzroča tudi resne težave? Si pomislil(-a), da ti lahko »ukrade« življenje in ti vzame tisto, kar je najpomembnejše – najbližje in dobre prijatelje?

Morda se boš ob tej učni enoti zamislil(-a) in sebi ali pa sošolcu pomagal(-a) uvideti, da se tisto pravo življenje vendarle odvija v resničnem svetu.


Pri/po tej učni enoti boš:

  • spoznal(-a), kako tehnologije vplivajo na posameznika,
  • spoznal(-a) nevarnosti, ki jih predstavlja internet.
Učne priprave

Osebne naprave, ki so stalno povezane z internetom in neprekinjeno na voljo za uporabo, so zabrisale meje med virtualnim in resničnim življenjem.