Nestandardne storitve

Do sedaj smo večinoma opisovali standardne storitve. Standardne se imenujejo zato, ker so protokoli dobro poznani in jih vsi odjemalski programi ter vsi uporabniki uporabljajo na zelo podoben, če ne kar enak način. Prek spleta pa lahko dostopamo tudi do kopice nestandardnih storitev. Nestandardne so tiste, ki jih ni opredelila nobena delovna skupina ali organizacija za standardizacijo z namenom, da bi jih vsi uporabljali na enoten način. Nasprotno: nestandardne storitve in protokoli navadno nastanejo znotraj podjetij z namenom, da bi se uporabljali samo v njihovem produktu in samo za uporabnike, ki bodo to storitev plačevali temu konkretnemu podjetju. Plačevanje lahko poteka v denarju, kot plačilo za nakup nekega programa ali licence za uporabo programa, lahko tudi kot neobvezen nakup znotraj aplikacije (na primer plačilo za uporabo močnejšega orožja v spletni igri). Plačilo je lahko tudi posredno, na primer ogled reklam, ki se prikazujejo uporabnikom neplačljivih programov. Ponekod je pričakovano plačilo celo samo zvestoba ponudniku, saj je velika baza zvestih uporabnikov že sama po sebi veliko vredna za morebitne bodoče plačljive storitve.


Pri/po tej učni enoti boš:

  • spoznal(-a) pojem oblak in storitev v njem,
  • spoznal(-a) storitve družabnih spletnih omrežij.
Učne priprave

Oblak je arhitekturni model, ki uporabnikom omogoča dostop do računalniških virov ali storitev prek internetnega omrežja.