Bitna predstavitev

V tej učni enoti si bomo ogledali, kako računalnik shranjuje podatke, kot so številke, črke, slike in zvok. Izračunali bomo količino informacije in jo izrazili z enoto bit.

Pretvarjali bomo števila iz desetiškega številskega sistema v dvojiškega in šestnajstiškega ter tudi obratno, na koncu pa si bomo pogledali še primere neštevilskih podatkov in njihovo predstavitev.


Pri/po tej učni enoti boš:

  • spoznal(-a) predstavitve različnih podatkov v računalniku,
  • znal(-a) pretvarjati med različnimi predstavitvami številskih podatkov.
Učne priprave

V računalniku so vsi podatki predstavljeni z ničlami in enicami.