Urejanje

Urejanje je problem, pri katerem želimo elemente nekega zaporedja prerazporediti glede na nek zahtevani vrstni red. Na primer: zaporedje števil želimo morda urediti naraščajoče po velikosti; zaporedje nizov želimo urediti po abecedi; ipd. To pride pogosto prav na primer pri izpisu rezultatov, včasih pa je tudi pomemben del postopka za reševanje nekega problema. Ogledali si bomo nekaj različnih algoritmov za urejanje; nekateri so preprostejši in manj učinkoviti, drugi pa učinkovitejši, a malo bolj zapleteni.


Pri/po tej učni enoti boš:

  • spoznal(-a) enega od temeljnih problemov informatike: problem urejanja podatkov,
  • spoznal(-a) različne metode urejanja,
  • znal(-a) oceniti kakovost posamezne metode urejanja.
Učne priprave Projekt Tomo

Kadar ljudje nekaj urejamo ročno (na primer kupček igralnih kart), večina uporabi metodo, ki je podobna urejanju z vstavljanjem.
Eden od osnovnih problemov v računalništvu oz. pri programiranju je urejanje elementov po velikosti in nato iskanje elementov.