Storitve interneta

Imamo računalnik, ki je povezan z internetom, a to ni dovolj. Za ustrezno delovanje so potrebni programi tako v našem računalniku kot v računalnikih, s katerimi se želimo povezati. Ti programi tvorijo storitve interneta.

Internet zaradi možnosti prenašanja vseh vrst podatkov ponuja vrsto storitev za uporabnike. Na začetku se je uporabljal za prenos znakovnih sporočil, danes pa prenašamo tudi slike, zvok, video, pa tudi veliko večje količine podatkov (npr. meritve pri trkih osnovnih delcev v hadronskem trkalniku v Cernu v Švici). V ta namen so bile skozi desetletja razvite mnoge aplikacije (programi) za delo z določenimi vrstami podatkov: elektronska pošta, svetovni splet, prenašanje datotek, govorno in video komuniciranje, spletne igre, itd. V tej in naslednjih učnih enotah si bomo nekatere od njih podrobno ogledali.


Pri/po tej učni enoti boš:

  • spoznal(-a) storitev elektronske pošte in njeno delovanje,
  • spoznal(-a) način uporabe elektronske pošte,
  • spoznal(-a) način preslikave internetnih naslovov v znakovne nize.
Učne priprave

Najbolj znane in najpogosteje uporabljane storitve interneta so WWW oz. splet, e-pošta, FTP, DNS, komunikacijski programi in družabna omrežja.

Elektronska pošta ima precej prednosti v primerjavi z navadno pošto.