Aplikacijske storitve »enak-z-enakim«

V tej enoti bomo raziskovali delovanje nestandardnih aplikacijskih storitev interneta. Nekatere izmed njih imajo zaradi svojih posebnosti le malo uporabnikov, druge pa so se tako razširile, da so v praksi postale standard, čeprav jih ni standardizirala nobena organizacija za standardizacijo. Ogledali si bomo dva primera tovrstnih priljubljenih nestandardnih aplikacij: BitTorrent in Skype. Nobena od njiju za delovanje ne potrebuje zmogljivega osrednjega strežnika oziroma ima strežnik le omejeno vlogo, obe pa izkoriščata povezave med udeleženci, ki so po svojih vlogah med seboj enaki.


Pri/po tej učni enoti boš:

  • spoznal(-a) postopke za iskanje informacij na spletu,
  • spoznal(-a) omrežja »enak-z-enakim«,
  • spoznal(-a) primera storitev, ki ju ponuja omrežje »enak-z-enakim«.
Učne priprave

Aplikacijske storitve so namenjene končnemu uporabniku za neposredno uporabo, obenem pa uporabljajo storitve vseh spodaj ležečih plasti za prenos sporočil na drugo stran.