Ukazi

V tej učni enoti si bomo ogledali strojni jezik računalnika (ang. machine language), tj. množico ukazov, ki jo centralna procesna enota (CPE) »razume« brez vmesne stopnje prevajanja ali tolmačenja, ki smo ju obravnavali v enoti Osnovni koncepti programiranja. V 50. letih prejšnjega stoletja so prve računalnike programirali izključno v strojnem jeziku (z ukazi v obliki dvojiških ali šestnajstiških števil) oziroma v malenkost bolj berljivem zbirnem jeziku (ang. assembly language), v katerem so ti ukazi predstavljeni s simboli.

Današnji programerji večinoma uporabljajo višje programske jezike, npr. Python, Javo, C, C++, JavaScript idr. Tolmač oz. prevajalnik v celoti poskrbita za prevod ukazov teh programskih jezikov v ukaze strojnega jezika. Programer je s tem razbremenjen, saj mu ni več treba poznati podrobnosti delovanja centralne procesne enote in njenih ukazov. Kljub temu pa se strojni oz. zbirni jezik še vedno uporablja pri razvoju operacijskih sistemov, prevajalnikov in razhroščevanju že prevedene programske kode.


Pri/po tej učni enoti boš:

  • spoznal(-a), kako deluje procesor v računalniku,
  • znal(-a) napisati preprost program v strojnem jeziku.
Učne priprave

Ukazi programa ssh, prevedenega za Intelove mikroprocesorje, ki delujejo z operacijskim sistemom GNU/Linux. Ukazi so razvrščeni glede na njihovo pogostost pojavljanja v programu – ukazi, zapisani z največjo pisavo, so so se pojavili največkrat.