Operacijski sistem

Sedaj že vemo, kako so se razvili računalniki in kako so zgrajeni. Ampak z računalnikom kot kupom strojne opreme še ne bomo mogli poslati slike prijatelju. Manjka nam še drugi bistveni del računalnika – to je programska oprema.

V tej enoti bomo raziskali programsko opremo računalnika. Razdelili jo bomo na uporabniške programe in operacijski sistem ter preučili vsakega od njiju.


Pri/po tej učni enoti boš:

  • spoznal(-a) pojem programska oprema in njeno delitev,
  • spoznal(-a) vlogo in naloge operacijskega sistema.
Učne priprave

Operacijski sistem je podoben nadzorniku v nadzorni sobi, ki bdi nad delovanjem celotnega sistema.