Slovar

Doslej smo že velikokrat uporabili tabele; tabela vzdržuje skupino elementov, pri čemer lahko do posameznega elementa hitro in učinkovito dostopamo na podlagi njegovega indeksa (indeksi pa so cela števila od 0 naprej). Pogosto pa pride prav, če bi lahko namesto indeksov uporabili za dostop do elementa nek drug podatek, ki ga enolično identificira. Takrat lahko namesto tabele uporabimo slovar; to je podatkovna struktura, pri kateri je vsak element enolično določen s podatkom, ki mu pravimo ključ. V slovar lahko učinkovito dodajamo nove elemente ali iz njega brišemo obstoječe, na podlagi ključa pa lahko tudi učinkovito preberemo pripadajočo vrednost elementa ali jo spremenimo. Ogledali si bomo tudi več primerov problemov, pri katerih lahko koristno uporabimo slovarje.


Pri/po tej učni enoti boš:

  • spoznal(-a) enega od temeljnih problemov informatike: problem iskanja podatkov,
  • spoznal(-a) podatkovno strukturo slovar kot rešitev problema iskanja,
  • znal(-a) uporabiti slovar kot osnovni gradnik podatkovnih baz.
Učne priprave Projekt Tomo

Zdravstveni dom hrani kartoteko vsakega pacienta. Kako bi organizirali te kartoteke, da se bo dalo kartoteke hitro dodajati ali odstranjevati in da bodo lahko na podlagi posameznikovega imena in priimka hitro dostopali do njegove kartoteke?