Pomnilnik

Z izrazom pomnilnik označujemo naprave, ki hranijo informacije. V poglavju si bomo ogledali več vrst naprav, ki sestavljajo pomnilnik današnjih računalnikov. Med seboj se razlikujejo glede na tehnologijo izdelave, ki vpliva na njihovo velikost, hitrost, zmožnost trajnega hranjenja informacij in druge lastnosti. Ogledali si bomo tudi, kako so pomnilniške naprave po naraščajoči velikosti in padajoči hitrosti povezane v pomnilniško hierarhijo.


Pri/po tej učni enoti boš:

  • spoznal(-a) pomnilniško hierarhijo,
  • spoznal(-a) posamezne pomnilniške elemente glede na njihovo funkcijo in tehnologijo izvedbe.
Učne priprave

IBM-ov trdi disk iz leta 1956 je tehtal več kot tono in je lahko skladiščil 5 milijonov 6-bitnih znakov. Danes lahko v žepu prenašamo pomnilniške naprave z zmogljivostjo več kot milijon diskov z zgornje slike.