Upravljanje interneta

Odprtost, nevtralnost in vključujoč način upravljanja interneta je omogočil bliskovit razvoj in svetovno razširjenost množice internetnih storitev. Brez nekaterih od njih si današnje družbe skoraj ne znamo predstavljati.

Kaj pomeni »odprtost, nevtralnost in vključujoč način upravljanja interneta« in kdo pravzaprav upravlja internet? Kdo skrbi za njegovo delovanje? Zakaj tako obsežno omrežje deluje enotno?

Si kdaj pomislil(-a), da stvari le niso samoumevne? Razlago in pojasnila lahko najdeš v nadaljevanju.


Pri/po tej učni enoti boš:

  • spoznal(-a), kdo razvija in upravlja internet,
  • spoznal(-a) pogoje za hiter razvoj interneta.
Učne priprave

Internet kot globalno omrežje in njegove storitve so spremenile družbo v t.i. informacijsko družbo oz. družbo znanja. Odprtost in nevtralnost interneta pa zagotavljata vsakemu posamezniku dostop do znanja.