Arhitektura računalnika

S pojmom računalniška arhitektura označujemo področje, ki se ukvarja z zgradbo računalnika, lastnostmi njegovih gradnikov in povezavami med njimi ter z zasnovo računalnikovih strojnih ukazov. Področje arhitekture računalnik obravnava ne glede na svojo strojno izvedbo.

V tej učni enoti bomo najprej pokukali v čas ENIAC-a, enega od prvih elektronskih računalnikov, ki ga je bilo treba programirati s pretikanjem žic in stikal. Zamisli o izboljšavah, ki so se pojavile med njegovim razvojem in jih danes imenujemo von Neumannova arhitektura, so imele daljnosežen vpliv na razvoj računalnikov in v svoji osnovi ostajajo nespremenjene vse do današnjih dni. Ogledali si bomo še matično ploščo osebnega računalnika, ki se uporablja kot povezovalni člen med njegovimi osnovnimi gradniki.


Pri/po tej učni enoti boš:

  • spoznal(-a) von Neumannovo arhitekturo računalnika,
  • spoznal(-a) zgradbo namiznega osebnega računalnika.
Učne priprave

Je na sliki morda majhno naselje, obdano z obrambnim zidom?