Družba in razvoj informacijskih tehnologij

Kakšen vpliv ima razvoj tehnologij na družbo? Ali morda družba vpliva na razvoj tehnologij? Od česa je odvisna stopnja družbenega razvoja?

Pogosto se omenja besedna zveza »informacijska družba«. Kdaj postane neka družba »informacijska« in kakšen vpliv ima informacijska tehnologija na demokratičnost oz. nedemokratičnost neke družbe?

Ko boš prebral(-a) to poglavje, boš znal(-a) odgovoriti na ta in druga vprašanja. Morda se ti bodo porodila tudi nova. Z znanjem, ki je tu predstavljeno, boš lahko sam(-a) interpretiral(-a) podatke, ki jih boš našel(-la) v različnih elektronskih in tradicionalnih medijih.


Pri/po tej učni enoti boš:

  • spoznal(-a) vzajemen vpliv razvoja družbe in razvoja tehnologij,
  • spoznal(-a) povezavo med stopnjo družbenega razvoja, tehnologijo in demokracijo.
Učne priprave

Informacijska tehnologija je popolnoma spremenila družbo.