Informatika

Informatika je danes prisotna povsod. Z njo je prežeta vsaka naša dejavnost, pričenši z branjem tega učbenika. Da pa vse skupaj deluje, morajo naprave, povezave in programje, se pravi celotna informatika, delovati v prekrasni simfoniji medsebojne povezave. Ne samo, da mora biti informatika uglašena, tudi ljudje se uglašujemo z njo in predvsem želimo njo uglasiti na naše potrebe.


Pri/po tej učni enoti boš:

  • spoznal(-a) pojma informatika in računalništvo ter povezave med njima,
  • spoznal(-a), kako vseprisotna je informatika v življenju,
  • spoznal(-a), s čim vse se ukvarja informatika.
Učne priprave

Ubranost naprav, povezav, programja in uporabnikov.