Strojna in programska oprema ter operacijski sistem

Te zanima, kako so se razvili računalniki, kot jih poznaš danes? Kdo se je sploh domislil stroja, ki bi znal izračunati vse, kar se sploh da izračunati? In kdo je takšen stroj izdelal?

V tej učni enoti si bomo ogledali nekaj mejnikov v razvoju tehnologije skozi zgodovino, od enostavnega preštevanja na prste pa vse do današnjega računalnika. Za celovit zgodovinski pregled bi potrebovali precej več prostora.

Opredelili bomo tudi strojno in programsko opremo ter operacijski sistem.


Pri/po tej učni enoti boš:

  • spoznal(-a) pomembnejše mejnike v zgodovini informatike,
  • spoznal(-a) osnovne tehnologije, uporabljene v informatiki skozi čas,
  • znal(-a) razlikovati med pojmi analogno in diskretno ter zvezno in digitalno.
Učne priprave

Abakus je pripomoček za računanje in eden izmed predhodnikov sodobnih računalnikov.