Od električnega signala do objave slike na Facebooku

Vsaj teoretično nam je jasno, da se vsi podatki prenašajo po omrežjih v obliki električnih signalov oziroma svetlobnih signalov, če gre za optično povezavo. V tej učni enoti bomo pregledno pojasnili, kako na primer iz sporočila s fotografijo, ki bi jo radi objavili na Facebooku, nastanejo električni signali, in kako na drugi strani spet postanejo fotografija.

Vse naloge, ki so pri tem potrebne, lahko razdelimo v vsebinsko zaokrožene celote, ki jim rečemo plasti. Plasti lahko oblikujemo na različne načine, kar na primer pomeni, da se odločimo za večje ali manjše število plasti in razdelimo naloge v plasti po taki ali drugačni logiki. Vsaka omrežna plast torej predstavlja skupek vsebinsko sorodnih nalog omrežja. Omrežne plasti in njihove medsebojne odnose pa imenujemo arhitekturni model omrežja. V internetu je v uporabi le en arhitekturni model, ki ga imenujemo model TCP/IP. Poimenovan je po dveh pomembnih internetnih protokolih: IP (ang. Internet Protocol) in TCP (ang. Transmission Control Protocol). Model TCP/IP ima pet plasti, njegovo zgradbo prikazuje slika. Delovanje posameznih plasti pa bomo opisali v nadaljevanju te enote.


Pri/po tej učni enoti boš:

  • spoznal(-a) plastovit model računalniške komunikacije.
Učne priprave

Omrežne plasti in njihova glavna naloga v omrežnem arhitekturnem modelu TCP/IP.