Množica

Množica se od zaporedja razlikuje po tem, da vrstni red elementov v njej ni pomemben, poleg tega pa lahko vsak element v njej nastopa samo enkrat. Množica je zato uporabna predvsem takrat, ko nas zanima prisotnost določenih elementov. Spoznali bomo nekaj tipičnih problemov, ki jih lahko rešujemo s pomočjo množic, in si ogledali tri različne podatkovne strukture, s katerimi lahko implementiramo množico in njene osnovne operacije.


Pri/po tej učni enoti boš:

  • spoznal(-a) pojem množica v informatiki,
  • spoznal(-a) izvedbo množic v informatiki,
  • znal(-a) uporabljati množice za reševanje problemov.
Učne priprave Projekt Tomo

Dresi in številke na njih so namenjeni razlikovanju posameznih igralcev v vseh moštvenih športih.
Moštvo predstavlja množico, posamezni igralci pa elemente množice, saj vrstni red igralcev v moštvu načeloma ni pomemben, prav tako pa se posamezni igralci v moštvu ne morejo ponavljati.