Viri

1101 O učbeniku

 • Slika: Vidiki informatike (Andrej Brodnik)

1102 Informatika okoli nas

1201 Osnovni koncepti programiranja

 • Fotografija: Washing machine (Michal Jarmoluk)
 • Logotip: The Python logo (Python Software Foundation)
 • Slika: Terminal z interaktivnim tolmačem v OS Windows (Gregor Anželj)
 • Slika: Terminal z interaktivnim tolmačem v OS Linux (Gregor Anželj)
 • Slika: Terminal z interaktivnim tolmačem v Mac OS X (Andrej Brodnik)

1202 Izdelava samostojnih programov in pogojni stavki

1203 Zanke

1204 Tabele

 • Fotografija: Ties (Michal Jarmoluk)
 • Diagram: Kazalci 1a (Luka Fürst)
 • Diagram: Kazalci 1b (Luka Fürst)
 • Diagram: Kazalci 2 (Luka Fürst)

1205 Funkcije

1206 Nizi

 • Fotografija: Wood cubes (Michael Schwarzenberger)

1207 Osnovni pojmi algoritmike

 • Fotografija: Clothing label (Wm Jas)
 • Diagram: min3 (Luka Fürst)
 • Diagram: vsotaPrvihN (Luka Fürst)
 • Diagram: antireklama (Luka Fürst)
 • Diagram: gcd (Luka Fürst)

1208 Poraba časa in časovna zahtevnost

1209 Zaporedje

 • Fotografija: Book store (memyselfaneye)
 • Diagram: Tabela - pomnilnik (Luka Fürst)
 • Diagram: Tabela - prestavljanje (Luka Fürst)
 • Diagram: Zaporedje (Luka Fürst)
 • Diagram: Povezani seznam (Luka Fürst)
 • Diagram: Povezani seznam - puščice (Luka Fürst)
 • Diagram: Povezani seznam - dodajanje na konec (Luka Fürst)
 • Diagram: Povezani seznam - vstavljanje (Luka Fürst)
 • Diagram: Povezani seznam - izločanje (Luka Fürst)