Omrežne naprave in njihovo povezovanje

Sedaj že vemo, kaj se dogaja v napravi pri oddajanju in sprejemanju besedila, slik, videa, ... Kaj pa se dogaja zunaj naprave?

Spoznali smo tudi pojem računalniškega omrežja. Tako je, zunaj naprave potrebujemo računalniško omrežje.

Kako lahko več naprav povežemo v računalniško omrežje? Ali obstaja več možnosti, kako lahko to naredimo? Katere naprave še potrebujemo v računalniškem omrežju? Odgovore na ta vprašanja boš našel(-la) v tej enoti.


Pri/po tej učni enoti boš:

  • spoznal(-a) vrste računalniških omrežij glede na oddaljenost in število naprav ter način povezovanja,
  • spoznal(-a) različne topologije omrežij,
  • znal(-a) napravo povezati v lokalno mrežo.
Učne priprave

Na sliki je več medsebojno povezanih pajkovih mrež. Internet je zgrajen podobno – kot globalno omrežje medsebojno povezanih lokalnih omrežij in posameznih računalnikov.