Povzetek

Za ponovitev učne snovi najprej navedi definicijo pojma, nato s klikom pojma preveri svoj odgovor.

Avtentikacija

Postopek, pri katerem se prejemnik in pošiljatelj prepričata o identiteti drug drugega (eden drugemu dokažeta, kdo sta).

Avtorizacija

Preverjanje, ali je dejanje, ki ga skuša izvesti uporabnik, dovoljeno ter skladno s pravili in varnostno politiko omrežja.

Nadzor dostopa

Pravila, ki opredeljujejo, katera vrsta uporabnikov ali kateri konkretni uporabniki lahko dostopajo do nekih podatkov in kaj lahko z njimi počnejo.

Napad z ohromitvijo storitve

Napadalec s pošiljanjem velikega števila zahtev preobremeni strežnik. Zaradi preobremenitve strežnika je videti, kot da se ta ne odziva več.

Potvarjanje

Da napadalca težje odkrijemo, ta potvori ali ponaredi podatke v paketku: izvorni strojni naslov (MAC), izvorno IP-številko, številko vrat ali nek drug podatek.

Temni internet

Nezakoniti del interneta, dostopen predvsem prek posebnih protokolov, ki zabrišejo sledi (npr. Tor) o izvoru odjemalca (anonimizacija prometa).

Varnost

Za vzpostavitev ustrezne varnosti je treba zagotoviti zaupnost in zanesljivost dostave sporočil.

Zanesljivost

Pomeni, da sistem ali aplikacijo lahko uporabljamo, kadarkoli jo potrebujemo (torej da sistem ali aplikacija deluje in se odziva v pričakovanem odzivnem času).

Zaupnost

Pomeni, da sporočil ali podatkov ne more prebrati vsakdo, ampak le oseba, ki so ji namenjeni.