Viri

1404 Naslovi in naslavljanje v internetu

 • Fotografija: Mailboxes rusted (Mariposa)
 • Fotografija: Črtna koda MAC naslova (Gregor Anželj)
 • Slika: Znamka IPv4 (Gregor Anželj)
 • Slika: Osončje IPv6 (Gregor Anželj)
 • Video: Social Web of Things (Ericsson AB)
 • Video: Social Web of Things II (Ericsson AB)
 • Slika: Podrobnosti omrežne povezave v OS Windows (Gregor Anželj)
 • Slika: Podrobnosti omrežne povezave v OS Linux (Gregor Anželj)
 • Sliki: Podrobnosti omrežne povezave v Mac OS X (Andrej Brodnik)

1405 Storitve interneta

1406 Svetovni splet

 • Slika: Globe connectedness (Gerd Altmann)
 • Fotografija: Tim Berners-Lee (Rory Cellan)
 • Slika: Prvi brskalnik in prva spletna stran (Gregor Anželj)
 • Slika: Spletni naslov (Gregor Anželj)
 • Slika: Digitalno podpisovanje (Gregor Anželj)

1407 Aplikacijske storitve


1408 Nestandardne storitve

1409 Varnost, zanesljivost in zaščita

1501 Družba in razvoj informacijskih tehnologij