Viri

1502 Upravljanje Interneta

1503 Vplivi informacijskih tehnologij na posameznika

Knjižnice in ikone

Zunanje knjižnice in ikone, uporabljene v tem interaktivnem učbeniku, ki so delo drugih avtorjev: